A7R00420

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1169

Loại Đá: Ruby Phật Bà

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,430 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,345 chỉ

Danh mục: