A7R09020

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0038

Loại Đá: Saphire (dưa+giọt nước) + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 8,160 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 8,774 chỉ

Danh mục: