A7R00363

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0010

Loại Đá: Ruby Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 6,126 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 6,786 chỉ

Danh mục: