A7R09051

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0043

Loại Đá: Emerald tổng hợp tròn + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 4,940 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 5,102 chỉ

Danh mục: