A7R09221

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0038

Loại Đá: Saphire dưa + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,923 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,013 chỉ

Danh mục: