A7R00436

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1416

Loại Đá: Thạch anh tỳ hưu

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 0,810 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,965 chỉ

Danh mục: