A7R09282

Liên hệ

Mã Sản Phẩm:

Loại Đá:

Loại Vàng: 99%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: