Kiềng

Tuổi vàng: Vàng 10K,  Vàng 18K, Vàng 1HK

Giới Tính: Nữ

Loại Đá: Ame

Màu Đá: Xanh

Quà Tặng: Cho mẹ, Cho Bé, Cho Nàng

Danh mục: