SÀI GÒN KIM HOÀN SJC.

BẢNG GIÁ VÀNG

CẬP NHẬP NGÀY 5/12/2017

LOẠI VÀNGGIÁ MUA
Nhẫn 99,99%65606680
NT 99,99%65006640
NT 99%64256575
NT 75%47954995
NT 70%44634663
NT 58,3%36873887
NT 41,6%25842784
NT V.75% MÓN1800