CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HOÀN SÀI GÒN – SJC

BẢNG GIÁ VÀNG

   

                   (Cập nhật 09 gio 00 phút)

                 NGÀY 19 /06 /2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUA
Nhẫn 99,99%73357495
NT 99,99%72757415
NT 99%71427342
NT 75%53275577
NT 70%49555205
NT 58,3%40884338
NT 41,6%28573107
NT V.75% MÓN2.000.000