CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HOÀN SÀI GÒN – SJC

BẢNG GIÁ VÀNG

   

                   (Cập nhận  09 g 00 phút)

                 NGÀY 27 /02 /2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUA
Nhẫn 99,99%63706490
NT 99,99%63106450
NT 99%62366386
NT 75%46534853
NT 70%43294529
NT 58,3%35763776
NT 41,6%25052705
NT V.75% MÓN1800