07

  VNĐ

  Mã Sản Phẩm: nr01

  Loại Đá: ruby

  Loại Vàng: 75%

  Trọng Lượng Vàng: 2, 175 chi - TTL 2.350 chỉ

  Trọng Lượng Tổng: