004

  Liên hệ

  Mã Sản Phẩm:

  Loại Đá:

  Loại Vàng:

  Trọng Lượng Vàng:

  Trọng Lượng Tổng: