200665415

Liên hệ

Mã Sản Phẩm:

Loại Đá:

Loại Vàng:

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: