A7R00016

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R00016

Loại Đá:

Loại Vàng: Bạc 92,5%

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: