A7R00335

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0001

Loại Đá: Garnet Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 7,806 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 8,896 chỉ

Danh mục: