A7R00785

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: A7R00785

Loại Đá:

Loại Vàng:

Trọng Lượng Vàng:

Trọng Lượng Tổng:

Danh mục: