A7R07207

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0134

Loại Đá: Saphire Oval + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 1,036 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 1,182 chỉ

Danh mục: