A7R07216

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1166

Loại Đá: Saphire + Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 0,585 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 0,637 chỉ

Danh mục: