bộ 24k

  Liên hệ

  Mã Sản Phẩm: bo 03

  Loại Đá: không có

  Loại Vàng: 24k

  Trọng Lượng Vàng: 15 chỉ

  Trọng Lượng Tổng: