CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “MỪNG LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ 30/4 VÀ 1/5”

Khách mua nữ trang các loại sẽ được giảm giá, cụ thể như sau:

  1. Nữ trang không gắn đá giảm 10% tiền công.
  2. Nữ trang có gắn đá giảm 5% và 30% tiền công hột.
  3. Nữ trang món, vàng trắng các loại giảm 2% giá trị hóa đơn.
  4. Kim cương rời giảm 1% giá trị hóa đơn.
  5. Nữ trang bạc, mỹ nghệ, Plaque, đá thường các loại giảm 15% giá trị hóa đơn.
  6. Vòng Cẩm thạch, dây Pearl, chuỗi Pearl các loại giảm 5% giá trị hóa đơn.
  7. Những trường hợp khác xin ý kiến của Ban Giám đốc.

Thời gian áp dụng: 15/04/2023 đến 05/05/2023.

Phạm vi áp dụng: Hệ thống các Cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ Phần Kim Hoàn Sài Gòn – SJC

Trả lời