CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “HAPPY WOMEN’S DAY 8/3”

Khách mua nữ trang các loại sẽ được giảm giá, cụ thể như sau:

  1. Nữ trang không gắn đá giảm 10% tiền công.
  2. Nữ trang có gắn đá giảm 5% tiền công hột.
  3. Nữ trang món, vàng trắng các loại giảm 2% giá trị hóa đơn.
  4. Kim cương rời giảm 1% giá trị hóa đơn.
  5. Nữ trang bạc, mỹ nghệ, Plaque, đá thường các loại giảm 15% giá trị hóa đơn.
  6. Vòng cẩm thạch, dây pearl, chuỗi pearl các loại giảm 5% giá trị hóa đơn.
  7. Những trường hợp khác xin ý kiến của Ban Giám đốc.

Thời gian áp dụng: 01/03/2023 đến 12/03/2023

Phạm vi áp dụng: Hệ thống các cửa hàng trực thuộc Cty Cổ Phần Kim Hoàn Sài Gòn – SJC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HOÀN SÀI GÒN – SJC

Trả lời