A7R00314

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0385

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 10,767 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 11,372 chỉ

Category: