A7R00330

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0208

Loại Đá: Ruby dưa + Pearl + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 15,950 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 20,785 chỉ

Category: