A7R00328

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0048

Loại Đá: Ruby Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: 14,031 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 16,078 chỉ

Category: