A7R07362

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1065

Loại Đá: Zircon

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 1,926 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 2,044 chỉ

Danh mục: