A7R07369

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 1034

Loại Đá: Saphire Oval + Saphire tấm

Loại Vàng: 58,3%

Trọng Lượng Vàng: 2,902 chỉ

Trọng Lượng Tổng: 3,033

Danh mục: