A7R08847

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0058

Loại Đá: Topaz Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,838 chỉ - Nhẫn: 0,990 chỉ - Mặt: 0,384 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,994 chỉ - Nhẫn: 1,136 chỉ - Mặt: 0,568 chỉ

Danh mục: