A7R08863

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0060(B-N) - 0091(M)

Loại Đá: Saphire tròn + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,765 chỉ - Nhẫn: 0,844 chỉ - Mặt: 0,424 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,828 chỉ - Nhẫn: 0,874 chỉ - Mặt: 0,464 chỉ

Danh mục: