A7R08858

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0154

Loại Đá: Citrine Oval + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,603 chỉ - Nhẫn: 0,659 chỉ - Mặt: 0,440 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,663 chỉ - Nhẫn: 0,729 chỉ - Mặt: 0,510 chỉ

Danh mục: