A7R08824

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0100

Loại Đá: Đá nâu cánh cong + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,960 chỉ - Nhẫn: 1,050 chỉ - Mặt: 0,665 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 1,324 chỉ - Nhẫn: 1,356 chỉ - Mặt: 1,402 chỉ

Danh mục: