A7R08822

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0068

Loại Đá: Saphire (Ruby) Vuông + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 1,173 chỉ - Nhẫn: 0,928 chỉ - Mặt: 0,540 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 1,225 chỉ - Nhẫn: 0,958 chỉ - Mặt: 0,581 chỉ

Danh mục: