A7R08861

Liên hệ

Mã Sản Phẩm: 0063(B) - 0123(N-M)

Loại Đá: Ruby Oval (tròn) + Zircon

Loại Vàng: 75%

Trọng Lượng Vàng: Bông: 0,600 chỉ - Nhẫn: 0,714 chỉ - Mặt: 0,368 chỉ

Trọng Lượng Tổng: Bông: 0,694 chỉ - Nhẫn: 0,854 chỉ - Mặt: 0,528 chỉ

Danh mục: